Meer zoom en minder files? Het kan.

19 Oct 2021 - John Welzen

Meer zoom en minder files? Het kan.

Nu de wegen in Nederland in rap tempo dicht slibben wordt de roep om meer thuis te werken weer luider. Wat is dat toch in ons land dat we maar moeilijk willen accepteren dat kantoor ook na de files kan worden bezocht? En ook tijdig voor de files weer naar huis rijden. Geen probleem toch? Of zijn het de werkgevers die uit controledrift kost wat kost mensen op kantoor willen zien? Wie het weet mag het zeggen. Feit blijft wel dat er binnen een maand na de Corona maatregelen sprake is van één grote verkeerschaos op de Nederlandse wegen. Files zo lang als een rit van Maastricht tot München lijken eerder regel dan uitzondering. Maar hoe lossen we dit miljarden verslindende file fenomeen op? Dat is de hamvraag. En is het überhaupt op te lossen? Kortom, allemaal vragen waarover geleerden zich in allerijl buigen. 

Oplossing

Daar ook ik geen file specialist ben, dan wel een verkeersdeskundige, probeer ik het eens met logisch denken. Kijk, het thuiswerken is niet voor iedereen een pretje. Denk aan een druk huishouden met beperkte ruimtes waar thuiswerken niet ideaal is. Maar dat geldt ook voor doelloos op de weg staan en meter voor meter naar kantoor schuiven. Ik ben van mening dat het woord hybride zo langzaam een modetrend wordt. Alsof we 10 jaar geleden niet wisten dat het deels thuiswerken wel eens de sleutel zou kunnen zijn om minder in de files te staan. Want toen waren er ook al files.

Vertrouwen

Juist ja, dat je via thuiswerken minder files hebt dat weten we al lang. Het gaat erom dat we maar moeilijk kunnen en willen veranderen. Zo lijkt het althans. Wij Nederlanders willen zelf bepalen wat en hoe. En als we het gezelliger vinden om in een vergaderlokaal te zitten om 9:00 uur, dan stappen we gewoon in de auto. Dan wel dat de baas het prettiger vindt om zijn medewerkers om zich heen te hebben in plaats van 30 videobeeldjes op het Zoom scherm. Ik denk dat het veelal te maken heeft met gewoontegedrag van werknemers enerzijds en anderzijds met vertrouwen van de leiding richting het werken vanuit huis, lees: op afstand. 

VisaVersa

Ik las dat 8% meer thuiswerken tijdens de spitsuren al 50% van het fileleed zou verzachten. Wauw. Maar waarom willen we dan toch allemaal in de auto springen? Joost mag het . Het lijkt erop alsof Rutte en co het eerst moet afdwingen via regels voordat we onze drang van rijden tijdens de spits kunnen beteugelen. Uiteraard is het niet voor alle beroepsgroepen van toepassing, maar kantoorwerk kan je toch uitstekend hybride uitvoeren. Toch? Wat is er mis om je eerste vergadering via Teams of Zoom te starten? Gewoon met je eigen kopje koffie thuis inloggen en hetzelfde doen als in een vergaderlokaal. Om vervolgens na de files naar kantoor te gaan om je collega’s daadwerkelijk te ontmoeten. En voor de terugweg geldt hetzelfde. Plan die laatste vergadering of meeting dan ook vanuit huis. Tenminste als je daadwerkelijk ook de mogelijkheid hebt van een rustige werkplek. Het is wellicht even wennen, maar als Zoom of Teams kan bijdragen aan minder fileleed voor de mensen die écht onderweg moeten zijn, dan ligt daar ook een schone sociale taak voor werkgevers en werknemers. 

Reductie

Sommige multinationals hebben het thuiswerken zelfs zo ingericht dat er maar voor 60% van de werknemers plek is op kantoor. Kortom, waar een wil is daar is ook een weg. Veranderen van je werkritme en indeling is een weg van de lange adem. Een weg van anders durven denken en vooral jezelf flexibel opstellen. Zowel voor werkgevers als werknemers. Dat moet toch ook kunnen zonder een overheid die ons dwingt om thuis te werken vanwege Corona? Bovendien helpen we elkaar ook nog in het licht van CO2 reductie. Dus gebruik je Zoom applicatie en werk lekker thuis totdat de files voorbij zijn en bekijk dan of het een toegevoegde waarde heeft om alsnog naar kantoor te gaan. Als de output van je werk goed georganiseerd is dan moet iedereen in staat worden geacht om zelf een juiste afweging te maken. Op deze wijze kan Zoom een steentje bijdragen aan het terugdringen van de overvolle wegen tijdens de spitsuren in ons land. Zeker voor die werkzaamheden zie zich uitstekend lenen voor hybride werken. De vele vrachtwagen chauffeurs die wel moeten rijden zullen je dankbaar zijn. Dus Zoom erop los tijdens de uren waarop heel Nederland in de auto wil springen.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then