Het gapende gat tussen interesseren voor en integreren van communicatie software

Het gapende gat tussen interesseren voor en integreren van communicatie software

Maandag, 14 mei

In veel bedrijfstakken staat het onderwerp innovatie hoog op de agenda. Toch stokt het enthousiasme van nieuwe toepassingen, zoals onze live online collaboration software (4Webcom) soms en wordt het in sommige organisaties slechts door enkelen gebruikt en missen we de schaalbare voordelen voor de gehele organisatie.

En dat is jammer, want de voordelen van ons product zitten nu juist in schaalbare toepassingen die uiteindelijk veel voordelen opleveren. Ik kan uiteraard alleen vanuit mijn eigen ervaringen spreken. Die ervaringen liggen op het gebied van integreren van live online communicatie middels een software oplossing van onze 4Webcom platformen en Zoom, onze business partner uit Silicon Valley. Hoewel er veel interesse is binnen diverse organisaties en bedrijven om nieuwe manieren van communicatie te omarmen, is de stap van interesse (lees het gebruiken van onze software) naar daadwerkelijk schaalbaar integreren naar dagelijkse vernieuwende praktijken een hele grote. Je kan gerust stellen dat in veel gevallen sprake is van een gapend gat tussen enerzijds het willen leren kennen van de techniek en anderzijds het veelvuldig toepassen in de praktijk, nieuwe mogelijkheden ontdekken en de medewerkers hiervoor klaarstomen.

Uiteraard ligt hier voor 4Webcom een enorme uitdaging  en is er nog veel terrein te winnen. Toch probeer ik er de vinger achter te krijgen waarom sommige organisaties er zo lang over doen om de vernieuwing ook daadwerkelijk te integreren binnen hun werk? Gewoon een pilot starten met een deel van de gebruikers, klanten of prospects en deze doelgroepen op een andere manier benaderen, het personeel goed  trainen en begeleiden en vooral bepalen wat de toekomstige doelstellingen zijn en hoe je dat kan meten.

Juist in beroepenvelden zoals Zorg en Onderwijs waar efficiency, kostenverlaging en tijdsbesparing een grote toegevoegde waarde heeft zien wij in veel gevallen een voorzichtige ”stapje voor stapje” aanpak daar waar het gaat om nieuwe technische initiatieven zoals in ons geval schaalbare collaboration software. Of het nu gaat om virtuele klassen, zorg op afstand of de virtuele spreekkamer…. Het is en blijft een kwestie van durven doen. Uiteraard zijn er ook diverse organisaties die, veelal via gemotiveerde early adopters, meteen het voortouw nemen en in actie komen om techniek daadwerkelijk te integreren en collega’s op sleeptouw te nemen. Wij zien dan het prettige effect van elkaar willen helpen, de “angst” van het nieuwe overwinnen en gewoon doen (learning by doing) Alleen op die manier kan je de huidige goede zaken binnen je werk combineren met nieuwe methodes en technieken. Ook ontstaan zo nieuwe kansen in de dienstverlening die ten goede komen van alle actoren in het veld. Just do it!

Maar, waar ligt het nu aan dat we soms zo moeizaam willen of kunnen opschalen naar het dagelijks of veelvuldig gebruik van nieuwe technieken? Voor de kosten hoef je het zeker niet te laten. Die zijn snel terugverdiend. Is het dan de drukte van alledag en de techniek die daar nog even bovenop komt? Of willen we gewoon het liefst op de oude manier verder gaan? Waarom veranderen, het gaat toch goed? Of schuilt er wellicht wat "angst" van achterstand, daar waar nieuwe technieken moeten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld ons platform in combinatie met het Zoom pakket? Wie zal het zeggen.

Wij  als 4Webcom vinden het in ieder geval van belang om iedereen in zijn of haar eigen tempo te laten ervaren, vragen te stellen en waar mogelijk trainingen te laten volgen. En graag willen we ook een helpende hand bieden als het gaat om het opstarten van een pilot binnen de organisatie om zo de software te begrijpen, te testen, toe te passen en uiteindelijk breder in te zetten, waardoor het meteen een toegevoegde waarde heeft. Schakel ons gerust in en wij helpen je graag, stellen samen een integratieplan op en maken het project SMART. Wellicht dat wij via deze gezamenlijke aanpak het gapende gat tussen geïnteresseerd gebruiken en daadwerkelijke integratie en innovatie samen kunnen oppakken. Let's go for it!

John Welzen CEO 4Webcom